Welkom bij Par Ti Tuur


ons motto:  Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd


Repetities


In verband met de Coronacrisis zijn wij gestopt met repeteren.

Wij wachten de informatie van het RIVM af om een datum te bepalen om weer te starten.


We repeteren elke dinsdagavond van 20.00-22.00 in een zaal achter Eethuis De Helden, Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht.

De repetities worden (be)geleid door Claudia Copier ( http://www.completevocalstudio.nl/ ).


We beginnen elke repetitie met  ca 5 minuten inzingen en enige zangtheorie.

Aansluitend worden aan de hand van papieren partituren ca 5 songs gerepeteerd.

Om 21.00 pauzeren we ca 15 minuten om (gratis) thee/koffie te drinken en elkaar bij te praten (social talk).


Elke eerste dinsdag van de maand kan, voorafgaand aan de repetitie, tussen 18.00 en 19.45 worden deelgenomen aan een gezamenlijk etentje in het restaurant De Helden ( ons repetitie adres )


We zijn niet alleen een vrolijk en sociaal koor, maar tijdens repetities en optredens ook een serieus, gedisciplineerd koor.


Bent u verhinderd om aan een kooractiviteit deel te nemen, dan wordt uw afmelding ( in een schrift of via een mail naar de secretaris )  zeer op prijs gesteld.


Contributie/tenue

Contributie

U betaalt per maand 25 euro (ook tijdens vakanties) d.m.v. een bankoverschrijving naar de penningmeester t.n.v. 

Par Ti Tuur, NL50 INGB 0009 3136 42


Tenue

Tijdens optredens dragen we kleding die in overleg met de " kleding commissie " wordt geadviseerd.